19 juli 2014

Huset Longbourn

Jo Baker har skrivit romanen Huset Longbourn utifrån klassikern Stolthet och fördom. Nu är det tjänstefolkets tur att gestaltas. Baker låter handlingen kretsa runt jungfrun Sara som arbetar hos familjen Bennet.

Händelserna i originalromanen finns som en bakgrund till Bakers berättelse och skapar grunden till det som händer tjänstefolket. Det är ett intressant koncept att låta andra karaktärer spela huvudrollen och Baker tillför historien en relevant dimension med sin välskrivna roman.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar