17 mars 2010

Genusperspektiv på språk

Genusperspektiv på språk av Kerstin Nordenstam är en skrift utgiven av Högskoleverket och Nationella sekretariatet för genusforskning. Det är en relativt lättläst historisk genomgång av ett urval av forskning som har ett genusperspektiv på språk.

Främst går den igenom tre viktiga inriktningar inom området: dominans-, skillnads- och bristhypotesen. För den som har viss kunskap om genusvetenskap känns inte detta som speciellt nytt, men det kan vara intressant att se hur det applicerats inom språkvetenskap.

Den finns även som PDF, här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar