28 januari 2009

Dessa trakter

Dessa trakter av Alexandra Kronquist är trist. Fruktansvärt trist och just därför väldigt snygg. En kvinna vandrar runt i miljön vid en rullstensås. Vi möts av åsen i genomskärning och landskapet som omger den. Vi får läsa om kor som betar lagom mycket för att få EU-bidrag och om barnet som ska få lära känna naturen redan från början.

Stilen är sparsmakat, men med väldetaljerade miljöbeskrivningar. Ibland förekommer gammalmodiga ord som för att förstärka en känsla av att dåtiden som vävs in i berättelsen. Typiskt för stilen är också de ofullständiga satserna som används flitigt.

Då och nu knyts ihop till en väv av händelser. En propellerplanflygande Greta Garbo och en pojke som skriver vykort om tiden som var ger bakgrunden till huset som den nutida berättaren bor i.

Viss information går på repeat, med med andra perspektiv och sammanhang får den nya innebörder. En helhet skapas sakta i denna roman där skildrandet av en bygd är viktigare än händelseförloppet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar