29 mars 2008

Stil, stilistik och stilanalys

Stil, stilistik och stilanalys av Peter Cassirer är i första hand en lärobok för högskolestudenter, men ska enligt baksidan också intressera bland annat "den intresserade allmänheten".

Boken kom ut första gången 1972 under namnet Stilanalys. Den sägs vara helt omarbetad nu, men den känns inte aktuell. Kanske är det exemplen som inger den känslan.

Jag har svårt för att Cassirer ska försöka vara fyndig, eftersom det blir ett stilbrott mot den informativt hållna texten som resten av innehållet består av. Det inger också ett oseriöst intryck att han ska lägga in sina egna kommentarer och bedömningar i frågor som inte känns relevanta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar