18 november 2007

Design - en introduktion

Design - en introduktion är John Hesketts syn på design ur ett antal olika infallsvinklar. Det är verkligen inget försök till en objektiv genomgång.

Heskett har en bred syn på vad design är. Han behandlar många olika delar av området, men fokus ligger på industridesign. Intressant bok om allt från designhistoria till framtid. Den är skriven utifrån olika teman som miljön, masskommunikation, identitet osv.

För mig var det vissa nya infallsvinklar. Lättläst layout och många exemplifierande bilder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar