24 juni 2007

Kvinnokamp

Kvinnokamp är Emma Isakssons avhandling om den nya kvinnorörelsen och kampen som den förde under 1970-talet. Hon har fokuserat på tre olika inriktningar, den socialistiska kvinnokampen, den lesbiska kvinnokampen och kvinnokultur. Hon har också fokuserat på tre begrepp, kamp, frigörelse och förtryck.

Mycket intressant läsning om 70-talets kvinnokamp. Hur arbetet fördes och vad målen var. Bra genomgång av begreppens betydelse under tidsperioden och de tre inriktningarnas arbete och fokuseringar på olika frågor. Samt hur de sammarbetade eller tyckte olika.

Ger intressant historia till den feminism som vi idag arbetar med. Kul att se hur våra frågor står i förhållande till 70-talets, och förstå att vår historia är viktig att känna till!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar