27 maj 2007

Dom kallar oss slackers

Dom kallar oss slackers - Den demokratiska kulissen är en reportagebok utgiven av nätverket Tromb, som också ger ut en tidning.

Boken fokuserar till stor del på ungdomars engagemang, vilket också titeln syftar på, eftersom vi kritiseras för att vara oengagerad, ointresserade och slöa. Det handlar om politiska alternativ till den demokrati vi har nu, om människor som väljer att arbeta i nätverk istället för de traditionella ungdomsförbunden, om ungas ekominiska situation och om mycket mer.

Det är en intressant bok, som stundtals blir lite trögläst med all statistik. Men trots detta så fyller tabellerna och diagramen absolut sin funktion. De är tydliggörande och intressanta.

Boken gavs ut 2004 och om man inte är medveten om det kan man ibland reagera på att vissa uttalanden kan bli lite konstiga. Vissa av områdena som diskuteras har det ju hänt saker inom de senaste åren, men det allra allra mesta är fortfarande aktuellt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar