22 augusti 2006

Vad är queer?

Fanny Ambjörnsson gav nyligen ut boken Vad är queer? som är en bra förklaring om hur man kan se på queer. Jag har aldrig riktigt förstått mig på queerteori, men nu tycker jag att jag har en betydligt bättre inblick. Ambjörnsson både skriver nya idéer om queer och sammanfattar vad andra (både "grundare" och svenska queerteoretiker) skrivit om det. Vad är queer? är en väldigt intressant bok och provocerande också! Speciellt gällande synen på prostitution...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar