6 december 2012

Zucchini till en tax

Zucchini till en tax av Lotta Olsson och Maria Jönsson är en lekfull ABC-bok som inte följer alfabetet. Bokstäverna hör här samman både utifrån hur de brukar finnas i ord, men framför allt utifrån dess form. I V:ens område växer A upp ur jorden. C får chans på H, men bor annars med K.

Det är en upptäcksfärd i bokstävernas land med en flicka som leds dit av en katt. In genom skorstenen och vidare ut i landet där bokstäverna bor. Jag tycker inte alltid att den rimmade texten flyter så bra, men det vägs upp av den skojiga historien och fyndiga leken med ABC.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar