18 juli 2012

Jag ska göra dig så lycklig

Året är 1965 och i den nybyggda stadsdelen med flervåningshus möter vi de boende i en av trappuppgångarna. Hemmafruidealet är starkt och männen är försörjarna även om några av kvinnorna har egna inkomstkällor.
Anne B. Ragde låter oss följa en person i taget i romanen Jag ska göra dig lycklig och vandra runt bland lägenheterna. Ibland får vi se flera olika personers syn på händelser vilket ger berättelsen mer djup. I slutet knyts allt samman på ett smart sätt men jag hade gärna följt med karaktärerna en längre period.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar