9 juni 2012

Tips och råd om byggnadsvård

Göran Gudmundssons bok Tips och råd om byggnadsvård är en sammanställning av frågor och svar från en byggnadsvårdsspalt i tidskriften Gård & torp.

Gudmundsson har många bra svar på frågorna och det är ibland lite roande hur bestämd han är i vissa åsikter. Jag misstänker att han är en av Sveriges främsta experter på området (i alla fall med tanke på i hur många byggnadsvårdssammanhang jag sett hans namn) och förhoppningsvis är svaren inte bara bestämda utan även korrekta.

En text uppställd utifrån frågor och svar blir lite långsam i längden. Den passar säkert bra i en tidningsspalt, men här blir det lite tradigt i en hel bok. Många bra råd, men innehållet hade tjänat på att struktureras på ett annat sätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar