22 mars 2011

Äga rum

Äga rum är en antologi med röster ur den feministiska rörelsen redigerad av Moa Elf Karlén och Johanna Palmström. Trots att det visade sig att jag redan läst boken var det intressant att läsa om olika personers syn på feminism och berättelser om hur de valt att engagera sig.

Boken ger en bild av hur bred feminismen är, hur olika saker som kan innefattas i rörelsen och visar samtidigt hur mycket som faktiskt görs för att få vårt samhälle bättre. Det blir dock väldigt grundligt. En kort personligt hållen text ger inget större djup. Det gör att boken inte ger mig speciellt mycket nytt och snarare passar till läsare som vill få en överblick för att senare fördjupa sig på annat håll.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar