13 juli 2010

Remarkable creatures

Remarkable creatures av Tracy Chevalier utspelar sig i början av 1800-talet. Det finns en tydlig konflikt mellan vetenskap och kristendom. De fossilletande kvinnorna i en liten engelsk by hamnar mitt i vetenskapens framväxt och deras fynd av tidigare okända arter är kontroversiella.

Konflikten om jordens historia och fokuset på engelska kvinnors villkor på 1800-talet är intressant, tyvärr tycker jag att det blir lite övertydligt ibland.

Resten av historien känns lite seg. Kanske har det delvis att göra med min ovana vid att läsa på engelska, det tar för lång tid innan jag tar mig igenom boken. Den finns även på svenska och heter då Okända väsen, kanske hade det fungerat bättre på ett språk där jag kan plöja igenom den snabbare och då ha överseende med att det går lite väl långsamt i berättelsen. I vilket fall är det inte ett gott tecken att jag vill kunna snabbläsa den. Chevalier har skrivit betydligt intressantare historier än den här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar