19 mars 2010

Jämställt språk

Jämställt språk - en handbok i att skriva och tala jämställt av Karin Milles är en skrift från Språkrådet.

Ibland behöver folk faktiskt tänka till lite. Vad använder de för exempel och ord i sina texter? Här är boken som ska avhjälpa sexistiska texter.

Boken innehåller, förutom genomgång av språkrekommendationer, även en modell som ska hjälpa till att se om texter är jämställda eller inte. Den kan säkert fungera bra ibland, men exemplen känns lite framtvingade och det gör tyvärr att den inte verkar så bra. Det hade kanske varit bättre att ytterligare påpeka att flexibilitet är nödvändigt och att alla aspekter inte är relevanta på alla texter.

Resten av boken är dock bra, och jag planerar att inspireras av den i mitt examensarbete.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar