30 november 2009

Oryx & Crake


Margret Atwood leder oss in i en dystopisk värld där vetenskapen lett oss många steg framåt, eller framåt är ju åtminstone det vi brukar kalla det när nya vetenskapliga upptäckter görs. I Oryx & Crake möter vi Snöman i hans ensamhet i en värld där kaos råder.

Vetenskapen står i centrum, men det är främst vetenskapens påverkan på människors liv som fokuseras. Karaktärernas levnadssätt ger en känsla av instängdhet, på samma gång som de har nästan allt de kan önska. Ja, de som bor i reservaten alltså, en starkt elitiskt indelning råder. En ständigt pågående utveckling mot ökad effektivitet verkar ha krossat alla etiska gränser.

Atwoods Oryx & Crake drar in mig i sin värld och jag läser romanen fort. Även om karaktärernas motiv är oklara så är världen väl beskriven och mycket obehaglig, framför allt för att den anspelar på så mycket i vår samtid.