22 maj 2008

Källkritik

Källkritik av Thorsten Thurén vänder sig i första hand till studerande, "men är till nytta för alla som intresserar sig för trovärdighet och sanningshalt i den information de möter". För en gångs skulle håller jag faktiskt med om att den riktar sig till en större läsekrets. Ofta slängs detta påstående in på kurslitteraturens baksida, men här känns det sant.

Thurén använder sig av exempel som är intressanta och välkända. Språket är lättillgängligt och faktan är användbar för vem som helst som förstår att det är viktigt att tänka kritiskt till den information vi möter dagligen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar