7 mars 2008

Var det bra så?

I Var det bra så? av Lena Andersson beskrivs vardagen i förorten på 70- och 80-talet. Det är berättelsen om Lotta och hennes klasskompisars uppväxt, om vänner, kärlek och familjeliv. Som en röd tråd genom berättelsen går frågor om bakgrund.

Var det bra så? var Anderssons debutroman. HonAndersson arbetar även som journalist, vilket kan förklara valet av den dokumentära stilen i Var det bra så?. Med en talspråksinfluerad och lättläst stil beskriver Andersson förortslivet på ett sätt som är både allvarligt och humoristisk. Hon vrider på de vanliga argumenten på ett mycket lyckat sätt. I dialogerna får karaktärerna ofta finna sig snabbt och ge rappa och underhållande svar på tal.

Berättelsen äger rum i ett ytterområd utanför Stockholm, Stensby. Förorten är också viktig för att det förs en återkommande diskussion om invånarnas liv och villkor. Vi får följa ett antal olika karaktärer och genom dem se ur olika perspektiv. Det gör boken mångfacetterad, men det är också problematiskt då det blir svårt att hålla isär karaktärerna och vilken relation de har till varandra.

Frågor om klasstillhörighet och ekonomiska klyftor behandlas upprepade gånger. Det ironiseras över att det inte finns några klasser i Sverige längre. ”Socialdemokraterna har tagit bort det gamla ju. Det finns inga klasser ju, bara 9a, 9b, 9c. Alla är lika mycket värda ju. Inte i pengar räknat, men på nåt annat sätt är alla lika mycket värda ju.” Även skillnader baserat på ursprung är centralt, men boken ger bilden av att klass är mer segregerande än etnicitet.

Sammanfattningsvis är Lena Anderssons Var det bra så? en lättläst och underhållande roman om några människors liv i förorten under 70- och 80-talet. Fokus ligger främst på tidsperioden och miljön framför de enskilda personerna. På samma gång som den roar behandlar den allvarliga ämnen som klyftor i samhället och ger sin bild av förorten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar