8 november 2007

Varför går hon?

Varför går hon? är Carin Holmberg och Viveka Enanders bok "om misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser". Trots att den tillhör en vetenskaplig genre är den relativt lätt att ta till sig. Alla begrepp förklaras tydligt och dispositionen är enkel.

Det är intressant att för en gångs skulle läsa om kvinnor som faktiskt lämnar relationer där de utsätts för misshandel, psykisk och/eller fysisk. Ofta hamnar fokus på de kvinnor som stannar kvar, men här analyseras de processer som leder till att kvinnan lämnar mannen.

Underlaget till studien är djupintervjuer med misshandlade kvinnor, efter att de brutit upp ur relationen. Intressantast blir det då Holmberg och Enander diskuteras tidigare forskning på området, utifrån sina reslutat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar