24 november 2007

Ett oskrivet blad

Ett oskrivet blad är en roman skriven av Marie Hermanson. Två ensamma människor finner varandra i en kyrka, trots att ingen av dem är direkt religösa. Mötet leder till giftermål, sen skruvas hela berättelsens tempo upp. Oväntade vändningar och dramatiska händelser.

Berättelsen är allt för otrolig. Trots det vill jag inte sluta läsa. "Bara ett kapitel till" ända tills sista sidan är läst. Jag vill veta hur det går, men egentligen känns det hela för osannolikt. Berättelsen bygger till stor del på sammanträffanden och tillfälligheter, eller?

Absolut läsvärd, trots att det som sagt är en mycket osannolik historia som stundtals känns som att den bara är för mycket.

18 november 2007

Design - en introduktion

Design - en introduktion är John Hesketts syn på design ur ett antal olika infallsvinklar. Det är verkligen inget försök till en objektiv genomgång.

Heskett har en bred syn på vad design är. Han behandlar många olika delar av området, men fokus ligger på industridesign. Intressant bok om allt från designhistoria till framtid. Den är skriven utifrån olika teman som miljön, masskommunikation, identitet osv.

För mig var det vissa nya infallsvinklar. Lättläst layout och många exemplifierande bilder.

13 november 2007

Lite svensk reklamhistoria

Lite svensk reklamhistoria behandlar en utställning med samma namn och är skriven av Leif Eriksson, Jerry Bengtsson och Lars Falk. Utställningen ägde rum i Landskrona 2002.

Utställningskatalogen beskriver den svenska reklamens utveckling från mitten av 1800-talet till 2010. Innehållet är delvis intressant och det är bra att bildernas ges stor plats i katalogen. Men den ihoptryckta layouten med extremt långa rader och otydliga rubriker gör läsningen svår. Dessutom finns det stavfel.

Katalogen känns som att den är skriven för personer som redan är insatta i ämnet. Du har säkerligen större behållning av texten om du redan kan namnet på många reklambyråer och känner till vissa saker om reklamhistorian. Det är extremt många namn som nämns, vilket ger en känsla av att de vill låta alla synas, istället för att fokusera på att läsaren ska uppskatta texten.

Som sagt så är innehållet ganska intressant, men stil och form förtar nöjet.

8 november 2007

Varför går hon?

Varför går hon? är Carin Holmberg och Viveka Enanders bok "om misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser". Trots att den tillhör en vetenskaplig genre är den relativt lätt att ta till sig. Alla begrepp förklaras tydligt och dispositionen är enkel.

Det är intressant att för en gångs skulle läsa om kvinnor som faktiskt lämnar relationer där de utsätts för misshandel, psykisk och/eller fysisk. Ofta hamnar fokus på de kvinnor som stannar kvar, men här analyseras de processer som leder till att kvinnan lämnar mannen.

Underlaget till studien är djupintervjuer med misshandlade kvinnor, efter att de brutit upp ur relationen. Intressantast blir det då Holmberg och Enander diskuteras tidigare forskning på området, utifrån sina reslutat.

6 november 2007

Mig äger ingen

Mig äger ingen är Åsa Linderborgs berättelse om uppväxten med sin pappa, härdarmästaren på Metallverken i Västerås. Det handlar om klasstillhörighet, alkoholism, smärta och utanförskap, men allra mest om kärleken mellan far och dotter. Det är misströstan, drömmar och kärlek i en mycket välskriven kombination.

Linderborg lyckas med konsten att beskriva något mycket privat, men ändå få det att kännas relevant att läsa för utomstående. Det blir en historia om arbetarklassens villkor, lika mycket som berättelsen om hennes uppväxt.

4 november 2007

ABC

ABC är en roman skriven av Ida Jessen. Den handlar om Joachim som möter Susan, en kontrollerande, manipulativ och mycket speciell kvinna, som han bildar familj med. Familjelivet utvecklar sig mer och mer åt ett destruktivt förhållande med stor obalans i maktfördelningen.

Boken har beskrivits som att den utmanar bilden av kvinnan som passivt offer och mannen som subjekt. Susan är verkligen inget offer som Joachim bestämmer över. Tyvärr så ligger berättelsen lite nära att kvinnan bara framstår som den klyshigt gnälliga kärringen som aldrig är nöjd. Ända tills något händer! En vändpunkt i berättelsen och det hela blir helt plötsligt intressant. Uppstarten är lång, halva boken går åt till att trappa upp inför det som jag tycker känns som det relevanta, men sen blir det bra mycket bättre.

Ett plus är den otroligt snygga framsidan. Rött och rosa som verkligen drar blicken till sig.

2 november 2007

Tusen gånger starkare

Jag har flera gånger blivit rekommenderad Christina Herrströms ungdomsbok Tusen gånger starkare.

Boken handlar om 15åriga Signe och hennes klass. Det är den traditionella uppdelningen, killarna tar plats medan flickorna är tysta och duktiga och fungerar som motvikt till killarnas störande av lektionerna. Ingen har tänkt på hur det faktiskt ser ut. Men sen kommer Saga till klassen. Hon följer inte mönstren och passar inte in i strukturen. Det får stora konsekvenser och förändrar allt.

Det är helt klart en bok med ett budskap; Vi måste förändra de ojämlika könsstrukturer som råder i skolan! Budskapet är tydligt, ibland tycker jag det nästan tar över och handlingen blir undanskuffad. Det blir övertydligt, men tyvärr så tror jag att det måste vara så för att det ska nå ut till människor som inte tänkt på strukturerna förut, eller till de som inte vill se dem.

Konstnärspar

Konstnärspar kring sekelskiftet 1900 är redigerad och till stor del skriven av Margareta Gynning. Den är skapad i anslutning till en utställning med samma namn på Nationalmuseum 2006. Det är en 200 sidor tjock utställningsgudie med djupa analyser och intressanta bilder, på lyxigt tjockt papper och med snygg layout.

Den fokuserar på sex konstnärspar och deras förhållande till konst och kön. Boken innehåller också ett kapitel om "feministen och kulturradikalen" Ellen Key.

Mycket intressant och lärorik bok. Det känns tråkigt att inte kunna se utställningen, men boken ger mycket även utan den.

Paren som behandlas i boken:
Anna och Michael Ancher
Oda och Kristian Krohg
Karin och Carl Larsson
Margareta MacDonald och Charles Rennie Mackintosh
Sigrid Hjertén och Isaac Grünewald
Vanessa Bell och Duncan Grant