17 maj 2007

L-ordet

L-ordet är Tiina Rosenbergs text som främst handlar om lesbiskhet och queer. Ordens innebörd, hur det förskjuts och hur vi använder dem. Historiskt och idag.

Intressant. Ibland lite svårläst, fast hur många akademinska texter är lättläsa? Tanken är ju inte heller att det ska vara en skönlitterär text att läsa igenom och sedan glömma. Jag måste någon gång framöver läsa den igen. Jag känner att en andra läsning skulle vara givande och nödvändigt för att gå in mer på djupet.

Några intressanta teman var:
- hur ordet lesbisk bytt innebörd från att vara politiskt till att nu ses som lite gammaldags
- förhållandet mellan queer och lesbisk
- historiska inslag om kvinnokampen och lesbiska kampen på 70-talet
- förhållandet och konflikten mellan hetero och lesbiska feminister
- hur hbt-begreppet riskerar att osynliggöra lesbiska då h(omosexualitet) främst ses som manlig

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar