5 april 2007

Kallocain

Kallocain är framtidskildringen som Karin Boye gav ut 1940. Dystopin utspelar sig i ett framtida samhälle där människor lever under total kontroll av Staten. Hemmet och arbetsplatsen är bevakade med så väl ljud- som bildupptagning, och utomhus är det inte tillåtet att prata med varandra. Regler och lagar reglerar så väl invånarnas fritid (som i princip är obeifntlig) och arbetstid.

Under denna stränga kontroll utvecklar kemiforskaren Kall ett medel som kan få människor att säga vad de tänker. Kallocainet gör att människors hämningar över vad de kan säga släpper och det ska användas i bekämpandet av brott. Även en tanke som på något sätt bryter mot vad Staten bestämt är brottslig.

Kallocain är en fruktansvärd framtidsskilldring där människor enbart är till för Statens välbefinnande, deras egenvärd är enbart det i att föra arbetet och barnalstrandet vidare. Oliktänkande sträffas hårt.

En kort roman som går fort att läsa och som trots sina drygt 60 år sedan utgivning än idag kan ställa frågor om vad statens roll är och vad meningen med vårt arbete och fritid är. Vilket framtida samhälle är vi på väg mot och vad kan vi göra för att påverka det?

Läs den!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar