14 mars 2007

Pengar

Viktoria Bendictsson skrev boken Pengar i slutet av 1800-talet. Boken är ett inlägg i den samtida debatten om äktenskapet. Benedictsson kritiserar att kvinnor får giftas bort redan vid 16 års ålder, medan män måste vänta till 21 år. Hon menar att flickor luras ta beslut som de inte är mogna för att ta.

Boken handlar om en ung kvinna som har många likheter med Benedictsson själv. Hon vill bli målare, men får inte. Hon gifter sig istället med en äldre man då hon är mycket ung. Äktenskapet blir inte lyckligt och framförallt den unga kvinnan/flickan vantrivs.

Pengar måste ha varit ett klockrent inlägg i debatten, men kan idag vara lite svår att förstå meningen med om man inte är insatt i den tidens äktenskapsbalk. Trots det tycker jag absolut den är värd att läsas. Den unga kvinnans historia kan läsas, utan att för den delen bry sig om det politiska underliggande ställningstagandet (även om det är lite synd). Dessutom kan det ju ses som en orientering i hur en ung kvinnas liv kunde se ut på 1800-talets slut om hon inte ville passa in i den mall som formats åt henne.

Pengar finns i fulltext på Projekt Runebergs hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar