17 oktober 2006

Trettondagsafton

Shakespeares Trettondagsafton är precis som En midsommarnattsdröm en komedi, men jag tycker Trettondagsafton är betydligt roligare. I båda är det förväxlingar och omväxlingar som är grunden till historien, men i Trettondagsafton är de än mer lyckade.

Trettondagsafton ger en intressant bild av kön. Huvudpersonen Viola klär ut sig till man och lyckas lura alla. I denna komedi spelar könet inget roll när det gäller förälskelse, så länge personen är utklädd till någon av det motsatta könet. Det ger en intressant bild av att kön bara är något vi skapar genom den klädsel vi bär. Men jag är tveksam till att det är vad Shakespeare menade. Läs Trettondagsafton och fundera själv kring könsrollerna i komedin.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar