11 juni 2006

Maoisterna

Maoisterna - En historia berättat av några som var med är skriven av Stig Hansén och Lars-Åke Augustsson. Den handlar om den svenska maoismen från 1960-talet tills rörelsens upplösning några årtionden senare.

Boken är, som undertiteln säger, skriven av några som var maoister, men inte längre kallar sig det. Den innehåller också intervjuer med många andra som var delaktiga. Det är just det som gör boken intressant. Det är inte ett försök att smutskasta någon utan snarare en förklaring kring hur de tänkte och vad de gjorde, men med ett antal års betänketid. Men självklart kan det också vara en nackdel, om det övergår till att bara beskriva de positiva sidorna för att beskydda sig själv. Det är dock inte den känsla jag får av boken. Den känns istället ärlig och inte alls bara de bra ställningstagandena kommer fram.

Men för att läsa den här boken krävs det ett intresse för rörelsen och för vad de ville förmedla och förändra. Den kan tidvis vara lite seg och ibland tar intervjucitaten över i jämförelse med hur mycket utrymme förklaringarna av deras aktivitet får.

Nu finns boken i en ny och längre version som heter De svenska maoisterna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar