21 maj 2006

Egalias döttrar

Gerd Brantenberg skrev Egalias döttrar redan på 1970-talet, men än idag känns den aktuell, tyvärr. I Egalias döttrar vänder författaren på könsordningen och det är kvinnorna som har makten, medan männen för kampen för jämställdhet.

Det intressanta med boken är att ojämställdheten i vårt samhälle idag, så väl som Danmark på 70-talet, blir så tydlig. Genom att vända på det som ses som vardagligt och kanske även "naturligt" syns strukturerna.

Läs boken och fundera på hur vårat samhälle egentligen ser ut. Inte vill vi väl att det ska vara som i Egalias döttrar att det ena könet har mycket mer makt än det andra? Men är det inte just så det ser ut, fast könsordning är tvärtom?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar